/ Dëshmi mbi Shenjtorët dhe Etërit / Shën Maria me tre duart (Triqerusa)!

Shën Maria me tre duart (Triqerusa)!

Shën Maria me tre duart (Triqerusa)!

 

Në shekullin e 8 pas Krishtit në kohën përndjekjes së Ikonave të Shenjta ,(Ikonomahia),kalifi i Damaskut,i udhëzuar nga perandori Leonda III,i preu dorëzoi Shën Joan Damaskinoit,i cili shkruante pro nderimit (jo adhurimit )të ikonave të Shenjta.
Shën Joani e morri dorën e prerë dhe e vuri në vend dhe u lut gjithë natën përpara ikonës së Hujlindëses.Në mëngjes dora ishte ngjitur dhe ishte shëruar.
Atëherë Shën Joani shtoi në ikonën e Hyjlindëses një dorë,nëpërmjet të cilës tregon dorën e tij të ngjitur nga Hyjlindësja.Prej kësaj mrrekullie Ikona morri emrin “E Tërëshenjta me tre duar Triqerusa”.
Ikona e Shën Marisë me tre duart ndodhet në manastirin “Hilandhariu” në Malin e Shenjtë .

 

Shën Maria me tre duart (Triqerusa)!Shën Maria me tre duart (Triqerusa)!