/ Dëshmi mbi Shenjtorët dhe Etërit / Veprat e Apostujve 22:3-16

Veprat e Apostujve 22:3-16

Veprat e Apostujve 22:3-16

 

 

3Unë jam një njeri jude, lindur në Tars të Kilikisë dhe rritur në këtë qytet pranë këmbëve të Gamalielit, mësuar me kujdes në ligjin e etërve, dhe isha i zellshëm për Perëndinë, siç jeni ju të gjithë sot. 4Edhe këtë udhë e përndoqa deri në vdekje duke lidhur e duke dhënë në burgje burra e gra, 5siç dëshmon edhe kryeprifti për mua dhe gjithë pleqësia, prej të cilëve mora edhe letra për vëllezërit dhe shkoja në Damask që të sillja të lidhur edhe ata që ishin atje, që të ndëshkoheshin. 6Edhe duke bërë udhë tek afrohesha në Damask, afër mesditës, papandehur prej qielli vetëtiu një dritë e madhe rreth meje. 7Edhe rashë përdhe, dhe dëgjova një zë që më thoshte: Saul, Saul, pse më përndjek? Edhe unë u përgjigja: Cili je ti, o Zot? 8Edhe ai më tha: Unë jam Jisu Nazaretasi, të cilin ti e përndjek. 9Edhe ata që ishin me mua e panë dritën dhe u trembën fort; po zërin e atij që më fliste nuk e dëgjuan. 10Edhe unë thashë: Ç’të bëj, o Zot? Zoti më tha: Ngrihu e shko në Damask dhe atje do të të flitet për gjithë sa janë urdhëruar të bësh. 11Edhe pasi nuk shihja nga ndriçimi i asaj drite, duke u hequr prej dore nga ata që ishin bashkë me mua, erdha në Damask.
12Edhe njëfarë Ananie, burrë shpresëtar pas ligjit e me dëshmi të mirë prej gjithë Judenjve që rrinin atje, 13erdhi tek unë dhe ndenji përpara e më tha: Saul, vëlla, hap sytë. Edhe unë në po atë çast hapa sytë dhe e pashë atë. 14Edhe ai tha: Perëndia i etërve tanë të zgjodhi të njohësh dëshirën e tij, edhe të shohësh të Drejtin, dhe të dëgjosh zë prej gojës së tij. 15Sepse do të jesh dëshmitar i atij tek të gjithë njerëzit për sa pe e dëgjove. 16Edhe tani ç’pret? Ngrihu e pagëzohu dhe lahu nga mëkatet e tua, duke thirrur emrin e Zotit.

 

Marrë nga:Veprat e Apostujve
Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 22:3-16