/ Predikime-Katekizma- Artikuj / Pohimi i besimit!

Pohimi i besimit!

Pohimi i besimit!

 

I krishteri që i vjen turp të pohoj në jetën e tij Krishtin me vepra dhe me fjalë,në të vërtetë nuk ka besuar.
Nuk është i denjë të përmendi Emrin e Tij.
Është njeri që sillet dhe bazohet në llogaritë e kësaj bote.
Kush nuk ka guxim të mbroj besimin e tij,i përket kategorisë së atyre për të cilët thotë Krishti në Ungjill:
“38 Sepse cilitdo që t’i vijë turp për mua dhe për fjalët e mia në këtë brez kurorëshkelës e mëkatar, edhe Birit të njeriut do t’i vijë turp për atë, kur të vijë në lavdinë e Atit të tij bashkë me engjëjt e shenjtë”( Mk.8:38).
Dhe Krishti kur thosh këto fjalë patjetër që nuk tallej!

 

Oshënar Starec Varsanufios i Optinës
Përkthyer nga M. Vasili

 

Pohimi i besimit!