/ Jeta Shpirtërore / Prova e “egos”tonë

Prova e “egos”tonë

Prova e "egos"tonë

 Secili vendos për veten,nuk nuk vendos per  të tjerët.Kështu që sido që të jenë të tjerët ne mbajmë një qëndrim të saktë.Nevojitet të bëjmë durim? Do bëjme durim.Nevojitet të durojme? Do durojme .
 Cfarëdo rënie që lejon Perëndia të na ndodh-një gabim,një mëkat një faj apo një dështim,ndodh pikërisht që të realizohet  një rënie tjetër.Rrëzimi i idhullit që kemi brënda vetes dhe i përulemi si te jetë Perëndi.
 Këtë rënie secili prej nesh duhet ta jetoj.Por së pari duhet që njeriu të ndërgjegjësohet  që ta duroj.Vetëm Perëndia e di se kur do ndodh kjo tek secili prej nesh.

 

At Simeon Kragiopolos
Manastiri “Lindja e Hyjëlindëses”

 

 Prova e “egos”tonë