/ Category / Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

  Mallkimi të zë kur ka padrejtësi .Ai që pranon mallkimin mundohet në këtë jetë por do vazhdoj të mundohet…
  Nëse nuk largohesh nga fryma e botës moderne,është e pamundur të përqëndrohesh.Nuk mund të vij në shpirtin tënd paqja,qetësia,nderimi,komunikimi…
  "Një student shkoi në  Indi dhe qëndroi atje tre vjet e gjysëm.U morr me shumë besime dhe me magji.Kërkonte…
  E keqja jonë nuk është vetëm se jemi mëkatarë.Këtë Perëndia e di.Për këtë erdhi në tokë Krishti.E keqja është…
  Kurrë nuk u shtrita për të fjetur duke pasur hidhërim në zemër për të afërmin tim -thoshte ava Agathoni.-Dhe…
  Kur je duke punuar,duart të jenë në punë ndërsa mëndja te Perëndia "."Nëse dikush është në dijeni për gabimet…
    Me ndërgjegjen nuk mund të tallesh dhe as nuk mund ta bësh të heshtë. Ndoshta për pak kohë…
  Që të kapërcej dikush "rrjetën" e inferioritetit duhet  të këtë besim tek vetja.Ta nxjerri në sipërfaqe talentin që,ka nga…
  Një nga etërit e shkretëtirës u dha këtë mësim madhështor murgjve më të rinj:-Supozo o vëllai im,që këtë moment…
  Shën Grigor Palamai thekson se kur Perëndia krijoi njeriun dhe e vendosi në parajsë,i dha një porosi të cilën…