/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Sëmundjet trupore dhe shpirtërore!

Sëmundjet trupore dhe shpirtërore!

Sëmundjet trupore dhe shpirtërore!

 

Te të gjithë Perëndia jep një kryq,që është sëmundjet e ndryshme trupore,shpirtërore dhe ato mendore.
Sëmundjet trupore janë lëngime të trupit të cilat nuk varen nga ne por nga organizmi.
Sëmundjet mendore janë melankolia,dobësia,dhe paaftësia për tu përqendruar.
Sëmundjet shpirtërore janë egoizmi,fanatizmi,dëshira e tepruar për diçka.Nga gjithë këto,më të rëndat janë sëmundjet e shpirtit,sepse janë më të thella.
Nëse dëshirojmë që ta shmangim “kryqin”(barrën) e mundimeve,nuk do arrijmë asgjë tjetër përveçse do humbim kohë nga vitet tona.Por nëse do e ngremë kryqin që na është dhënë,do përparojmë dhe e gjithë jeta jonë do bëhet një urë që do na lidh me qiellin.

 

Arqimandrit Emiliano Simonopetriti
Përkthyer nga A. Marini

 

Sëmundjet trupore dhe shpirtërore!