/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Shën Joan Gojarti

Shën Joan Gojarti

Shën Joan Gojarti

 

Të pasurit mund të justifikohen me lëmoshë, por të varfërit mund të justifikohen me durim!

Nëse ju vjen ndonjë trishtim, mbështetuni në Dhiatën e Re, si në farmaci !

Nuk duhet të urrejmë heretikët, por herezinë, jo njeriun, por veprën e ligë, opinionin e gabuar!

 

Përkthyer nga N.Ikonomi

 

Shën Joan Gojarti