/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Fillimi i një vepre të mirë dhe ngasjet!

Fillimi i një vepre të mirë dhe ngasjet!

Fillimi i një vepre të mirë dhe ngasjet!

 

Kur dëshiron të bësh një vepër të mirë ,përgatite veten për ngasjet që do përballosh.Sepse armiku,kur shikon dikë që fillon një vepër të pëlqyer nga Perëndia,ka zakon ta sulmoj me ngasje të ndryshme,që ta lodhi dhe ta braktisi veprën e mirë që filloi.
E lejon Perëndia këtë gjë,që njeriu të trokasë me këmbëngulje derën e mëshirës. Kur e thërret,do të dëgjoj.Dhe do mësosh kështu se Perëndia është Ai që të shpëton .Dhe do ndiesh praninë e Atij që të krijoi,që të forcon dhe të mbron .
Sepse dashuria e Perëndisë nxë gjithë njerëzit.Këtë e dallojnë vetëm ata që e pastruan veten nga mëkati dhe janë të përkushtuar vetëm te Perëndia.

 

 

Ava Isaak Siriani
Përkthyer nga M. Vasili

 

Fillimi i një vepre të mirë dhe ngasjet!