/ Category / Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

  Ja pra kjo mbretëri e Perëndisë  gjëndet brenda nesh dhe na ngroh, na ndriçon dhe e mbush me çdo…
      Duhet të përpiqemi që të jemi të pastër nga mendimet e këqija, veçanërisht atëherë kur i lutemi…
  Trupi është shërbëtor i shpirtit i cili është mbret. Perëndia shpesh herë e lejon që trupi të mundohet nga…
  Të gjithë ata që kanë një shpresë të palëkundëshme tek Perëndia, afrohen pranë Tij dhe ndriçohen nga shkëlqimi i…
  Drita e pakrijuar  Hiri i Shpirtit të Shenjtë është dritë dhe e ndriçon njeriun. Zoti shpesh e shfaqte para…
    Me të afërmin duhet të sillemi me shumë takt sa që të mos e prekim as edhe me…
  Trupi është shërbëtor i shpirtit i cili është mbret. Perëndia shpesh herë e lejon që trupi të mundohet nga…
   Shpirti ushqehet me fjalën e Perëndisë dhe në veçanti me studimin e Dhiatës së Re dhe të Psalmeve. Ungjillin…
    Njeriu përsa i përket trupit ngjan me një qiri. Ashtu si qiriu digjet ashtu edhe njeriu vdes.Shpirti ynë…
   Përmbledhje e disa prej mendimeve të Aba Isaak Sirianit, që mirë do të ishte të bëheshin shkak për të parë…