/ Category / Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

   Përmbledhje e disa prej mendimeve të Aba Isaak Sirianit, që mirë do të ishte të bëheshin shkak për të parë…
At Paisio i  Malit te Shenjte Kur dikur pyeti  at Paision një profesor nëse duhet fëmijët të mbajnë kreshmë, ai…