/ Category / Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

    Me të afërmin duhet të sillemi me shumë takt sa që të mos e prekim as edhe me…
  Trupi është shërbëtor i shpirtit i cili është mbret. Perëndia shpesh herë e lejon që trupi të mundohet nga…
   Shpirti ushqehet me fjalën e Perëndisë dhe në veçanti me studimin e Dhiatës së Re dhe të Psalmeve. Ungjillin…
    Njeriu përsa i përket trupit ngjan me një qiri. Ashtu si qiriu digjet ashtu edhe njeriu vdes.Shpirti ynë…
   Përmbledhje e disa prej mendimeve të Aba Isaak Sirianit, që mirë do të ishte të bëheshin shkak për të parë…
At Paisio i  Malit te Shenjte Kur dikur pyeti  at Paision një profesor nëse duhet fëmijët të mbajnë kreshmë, ai…