/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Fryma e botës moderne

Fryma e botës moderne

Fryma e botës moderne

 

Nëse nuk largohesh nga fryma e botës moderne,është e pamundur të përqëndrohesh.Nuk mund të vij në shpirtin tënd paqja,qetësia,nderimi,komunikimi me Perëndinë dhe të jetosh me frikë Perëndie.
Kur themi “fryma e botës moderne”,nuk nënkuptojmë thjesht mënyrën e jetesës së njerëzve që nuk janë murgj-murgesha,por frymën cila nuk është frymë-jetesë shenjtorësh .Është e kushtueshme  përpjekja të largosh prej vetes “frymën e botës moderne”,të vështirësohesh dhe të përmbledhësh veten nga kënaqësitë e  kësaj bote.
Të gjitha këto i rregullon vetë Perëndia me një mënyrë të tillë që ti jo vetëm nuk e kupton,por cuditesh duke parë ndërhyrjen e Tij.Habitesh me këtë mrekulli!
Në ditët e sotshme,shumë njerëz të cilët kanë dëshirën dhe vullnetin të jetojnë të përulur,do gjejnë Perëndinë

 

At Simeon Kragiopulos Manastiri “Lindja e Hyjlindëses “

 

Fryma e botës moderne