/ Jeta Shpirtërore / Si njëmij vjet, Zot si një ditë e njëjta gjë është…!

Si njëmij vjet, Zot si një ditë e njëjta gjë është…!

Si  njëmij  vjet, Zot  si  një  ditë  e  njëjta  gjë  është…!