/ Category / Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

  O biri im! Mos e harro atë që të kam mësuar,mbaji mend udhëzimet e mia!Duke vepruar kështu,do të kesh…
  "Nuk ekzistojnë  njerëz më të lumur se ata që kanë "kapur frekuencën" me stacionin qiellor dhe janë në kontakt…
  Mos u mburr për atë që ke ndër mend të bësh nesër!Ti nuk e di çfarë do të ndodhë…
  Të gjithë ndeshim dhe kalojmë mërzitje në jetë dhe të gjithë kërkojmë tu shmangemi dhe kur përballemi kërkojmë me…
  "Mësonin të jetoni me virtyte" "Mësoni të bëni bamirësi" "Mësoni të falni" "Mësoni të jeni të përulur në jetën…
  "Them për dikë se më do jo vetëm kur më lavdëron por edhe kur më kontrrollon dhe më korrigjon".…
  "Ai që përbuz të varfërin,zemëron Atë që e krijoi". "Gjithshkaje mund ti shmangesh,përveç ndërgjegjes". "Ata që ranë nga virtyti,mundohen…
  "Dashuria për armikun nuk është e mundur përveçse me hirin e Shpirtit të Shenjtë". "Ndryshimi nuk varet nga ai…
  Pavdekësia e njeriut fillon që nga ngjizja e tij në barkun e nënës.Që nga ai moment fillon parajsa dhe…
  Krenaria është një dritare e hapur nga e cila dalin-fluturojnë jashtë gjithë virtytet dhe meritat.Çfarë mendon se ka në…