/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Lutja e nënës për fëmijën -Shën Nikolla Velimiroviç

Lutja e nënës për fëmijën -Shën Nikolla Velimiroviç

Lutja e nënës për fëmijën -Shën Nikolla Velimiroviç

 

Biri im,më ndero duke qëndruar me burrëri për Krishtin.
Ta pohosh pa frikë dhe pa ndrojtje!
Shpresoj thellë në zemër se shpejt do lulëzoj mbi ty kurora e martirëzimit.
Për nderin tim dhe për shpëtimin e shumë të tjerëve mos u frikëso nga kërcënimet,nga shpata,nga dhimbjet dhe nga plagët.
Asgjë mos të ndaj nga Krishti,por të shikosh drejt qiellit.
Prej atje mund të presësh shpërblimin e madh dhe të përjetshëm nga Perëndia.
Të kesh frikë nga madhështia e Perëndisë!
Të kesh frikë nga gjykimi i Tij!
Të kesh frikë Perëndie sepse gjithë ata që e mohojnë,do marrin shpërblimin e tmerrshëm,zjarrin që nuk shuhet kurrë!

 

Shën Nikolla Velimiroviç
Përkthyer nga A. Marini

 

Lutja e nënës për fëmijën -Shën Nikolla Velimiroviç