/ Category / Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër

   Shpirti ushqehet me fjalën e Perëndisë dhe në veçanti me studimin e Dhiatës së Re dhe të Psalmeve. Ungjillin…
  Asgjë nuk është më e lartë se sa paqja e Krishtit e cila thyen çdo sulm të frymërave te…
    Njeriu përsa i përket trupit ngjan me një qiri. Ashtu si qiriu digjet ashtu edhe njeriu vdes.Shpirti ynë…
   Përmbledhje e disa prej mendimeve të Aba Isaak Sirianit, që mirë do të ishte të bëheshin shkak për të parë…
At Paisio i  Malit te Shenjte Kur dikur pyeti  at Paision një profesor nëse duhet fëmijët të mbajnë kreshmë, ai…