/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Fjalë të urta nga Shenjtorë dhe etër!

Fjalë të urta nga Shenjtorë dhe etër!

Fjalë të urta nga Shenjtorë dhe etër!

 

“Ekziston një jetë e vërtetë dhe një jetë fenomenale,e rreme.
Të jetosh për të ngrënë,të pish,të vishesh për tu kënaqur dhe të bëhesh i pasur,të jetosh d.m.thënë për gëzimet dhe përkujdesjet e kësaj bote,kjo është një fantazi.
Por të jetosh për të falenderuar Perëndinë dhe të tjerët dhe të punosh me ç’do mënyrë për shpëtimin e shpirtrave të tyre,kjo është jeta e vërtetë.
Mënyra e parë e jetesës, është vdekja e vazhdueshme shpirtërore.
Mënyra e dytë është jeta e vazhdueshme e shpirtit.”

 

Shën Joani i Kristandhit.
Përkthyer nga M. Vasili

 

Fjalë të urta nga Shenjtorë dhe etër!