/ Jeta Shpirtërore / Vazhdim 3 Lufton për virtytin?

Vazhdim 3 Lufton për virtytin?

Vazhdim 3 Lufton për virtytin?

 

Mëso se: njeriu me drejtues shpirtëror në jetën e tij dhe me pëpjekjen e tij personale,është paqësor,zemërbutë dhe i “blinduar” me MESHIREN HYJNORE.
Kështu nuk i ka frikë sulmet e të ligut dhe të mishit,të cilat janë :kurorëshkelja,imoraliteti,ndyrësia (= cdo veprim degjenerues),epshi ( =epshi dhe mania për pëfitimin e kënaqësive), idhujtaria,barnat (=magji,hipnozë),armiqësia (=hasmëri dhe urrejtje),grindja(=sherr dhe kundërshtim), xhelozitë(=vrasje zemërzeza), mëria(=grupime që i ndajë njerëz në parti),papërqëndrimi (=përcarje dhe dogmatizëm-ata që i drejtojnë njerëzit në carjen e rrethit të Kishës ), cmirat,vrasjet, dehjet ,grykësitë(=dëfrime të turpshme dhe planprishëse) dhe të tjera të gjashme me këto.Ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë Mbretëinë e Perëndisë.(Letra e Apostull Pavlit ,Galatasve 5-19,20,21).  

 

SHËN PAISIO

Vazhdim 3 Lufton për virtytin?