/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Mësime shpirtërore !

Mësime shpirtërore !

Mësime shpirtërore !

 

“Duhet të dish se brenda mërzitjeve dhe besimit,tek durimi dhe tek besimi,atje fshihen premtimet e Perëndisë,ashtu si edhe lavdia dhe fitimi i të mirave qiellore.”

Shën Makarios i Egjypti

“Aq sa të largon dhe të ndan ng Perëndia trishtimi dhe dëshpërimi,aq shumë të ndihmon durimi për tu bashkuar me Të.”

“Gjithshka që duron është kurorë.Të durosh provat ka më shumë vlerë se një mirësi që ti bën”.

“Me durimin arrijmë në përulësi dhe më pas shijojmë Hirin e Perëndisë”.

Shën Isaak Siriani.

“Për ç’do gjë duhet të lutemi me besim dhe të kemi durim dhe Perëndia do flasë.Sepse kur njeriu lutet me besim,Perëndia e vlerëson dhe e shpërblen për besimin e tij”

Shën Paisio

“Ju lutem,bëni durim.Lum ai që bën durim sepse do ndriçoj si dielli.Të bëni shumë durim”.

“Ai që duron deri në fund,ai do të shpëtoj.Ne vëmë durimin dhe Perëndia shpëtimin.

Shën Sofia Klisura.

 

Përkthyer nga A. Marini

 

Mësime shpirtërore !