/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Fjalë të urta !

Fjalë të urta !

Fjalë të urta !

 

Kur i bëjmë dikujt padrejtësi,do qaj,do bërtasë derisa të gjej të drejtën.Por kur të ndaloj t’i bëj të gjitha këto,atëherë t’i trembesh sepse i ka lënë të gjitha në dorë të Perëndisë dhe Ai do e ndihmoj.

Thesaret e provave janë më të çmuara se gjithë talentet dhe duhet të falënderojmë Perëndinë.

Shën Paisio!

Për sa i përket parasë, lavdërojmë ata që nuk i kanë borxh askujt dhe lumërojmë ata që vazhdimisht detyrohen.

Perëndisë i pëlqen më shumë përulësia që ndjejmë për të keqen që bëmë sesa krenaria për një të mirë që arritëm.

Asgjë nuk është më e fortë dhe më e vyer se butësia.

Butësia të garanton qehtësinëbe vazhdueshme në shpirt.

Shën Joan Gojarti!

Nëse dëshiron t’u mësosh të tjerëve dashurinë e Perëndisë,përpiqu të jesh gjithmon i edukuar dhe i dashur.

Shën Nikolla Kavasila!

 

 

Përkthyer nga M. Vasili

 

Fjalë të urta !