/ Problematika Moderne / Martesa

Martesa

Martesa

 

Në Kishën Ortodokse martesa është për gjithë jetën.Martesa nuk është një këmbim zotimesh ose themelim i një kontrate ligjore midis burrit dhe gruas.Përkundrazi,është Perëndia që bashkon burrin dhe gruan në një “trup të vetëm”,në të njejtin kuptim të bashkimit të Kishës me Krishtin(Efest.5:31,32).
Suksesi i martesës as mund të varet dhe as nuk  bazohet në një premtim njerëzor reciprok,por në premtimet dhe në bekimin e Perëndisë.Në ceremoninë e martesës në Kishën Ortodokse,burri dhe gruaja i ofrojnë jetën e tyre Krishtit dhe njeri-tjetrit si martirë të kurorëzuar.

 

 

Α. Marini

 

 

Martesa