/ Problematika Moderne / Seksi para martesës

Seksi para martesës

Seksi para martesës

 

Shën Pavli shkruan: “A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i Frymës së Shenjtë që është në ju,të cilin e keni nga Perëndia dhe nuk i përkisni  vetvetes?Sepse u bletë me një cmim! Përlëvdoni Perëndinë pra në trupin tuaj…”(I Korinth.6:19,20).
Besimi i krishter ortodoks mban të  patundur doktrinën biblike se marrëdhëniet seksuale janë të rezervuara për martesën.Marrëdhënia seksuale është dhuratë e Perëndisë dhe kjo kënaqësi duhet të jetohet vetëm brenda martesës.Shtrati i martesës duhet të ruhet “i pastër dhe i papërlyer”(Hebr.13:4)dhe burrat dhe gratë janë thirrur të mbeten beqarë jashtë martese. Seksualiteti ndikon në marrëdhënien tonë me Perëndinë,vetveten dhe të tjerët,si shumë gjëra të tjera. Ai mund të përdoret si mjet lavdërimi për Perëndinë plotësimit  të imazhit të Tij tek ne.Por nëse shndërrohet në mënyrë abuzive  në një instrument mëkati,atëherë  shkakton dëme të mëdha  si te ne ashtu dhe te të tjerët.

 

 

A Marini

 

Seksi para martesës