/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Të jemi mirënjohës ndaj Perëndisë për trishtimet!

Të jemi mirënjohës ndaj Perëndisë për trishtimet!

Të jemi mirënjohës ndaj Perëndisë për trishtimet!