/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Mësime Shpirtërore

Mësime Shpirtërore

Mësime Shpirtërore

 

 

Kisha është si arka e Noes, që si atëherë, ata që ishin brenda në të shpëtuan nga përmbytja, ashtu edhe tani, ata që janë brenda Kishës, janë të siguruar.
Shën Efremi i Arizonës

Një baba që e do fëmijën e tij, kur e sheh duke bërë keq, e dënon, por edhe kur e sheh si të vogël dhe i vjen inat ndaj ndëshkimit, e ngushëllon. Kështu na trajton Ati ynë i mirë qiellor. Ai përdor gjithçka për shpëtimin tonë, si ngushëllimin ashtu edhe ndëshkimin, gjithmonë për bamirësi.
Shën Serafimi i Sarov-it

 

Përkthyer nga A.Marini

 

Mësime Shpirtërore