/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Mësime Shpirtërore

Mësime Shpirtërore

Mësime Shpirtërore

 

 

Mos u nxitoni dhe mos kërkoni të arrini në çmim universitar menjëherë, së shpejti.

Nëse një diplomë në shkollë kërkon kaq shumë vite dhe me kaq shumë mundime për t’u arritur, mendoni se çfarë beteje nevojiten në këtë luftë të padukshme me ngasjet , botën dhe veten tonë!”

Shihni vëllanë tuaj me dashuri dhe pastërti. Jo me gjykim dhe kritikë. Shihni vetëm të mirat tek ai, fshini dobësitë njerëzore. Kjo mënyrë është dhuratë e Zotit për njeriun nëse e arrin.

 

Shën Efremi i Arizonës
Përkthyer nga A.Marini

 

Mësime Shpirtërore