/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Mesazhet shpirtërore

Mesazhet shpirtërore

Mesazhet shpirtërore 

Pendohem do të thotë :nuk bëj  më jetën që nuk është e pëlqyer nga Perëndia.
Jesu Krishti nuk i trembet mëkatit,e godet dhe e shkatërron atë që në rrënjë. Shkon atje ku e keqja është më e fortë  dhe errësira më e errët.
Rëndësi ka të pranosh ndricimin e Perëndisë.Të ndjejmë se Perëndia vepron tek ne dhe se ne jemi në Të.Kjo është vërtet një mrekulli e madhe.Nuk duhet vetëm të kërkojmë  të marrim(të përfitojmë) një shërim apo një mrekulli nga Jesu Krishti por ta ndjekim pas Zotin,të veprojmë sipas vullnetit të Tij dhe të jetojmë sipas mësimeve të Tij.

 

At Simeon Kragiopulos

Manastiri i  “Lindjes së Hyjlindëses” Selanik 

Përkthyer nga N. Ikonomi

 

Mesazhet shpirtërore