/ Jeta Shpirtërore / Drita e Krishtit

Drita e Krishtit

Drita e Krishtit

 

  pranosh dhe  ndjesh  zemrën tënde dritën e Krishtit duhet  shkëputesh sa më shumë  jetë e mundur nga gjërat e tokësore Pastroje shpirtin tënd me pendimin, me veprat e mira dhe besimin e sinqërtë   Kryqëzuarinmbylli sytë truporëzhyte mendjen  zemër dhe thirr pa pushim emrin e Zotit tonë Jisu Krisht. Atëherë sipas masës  zellit dhe  nxehtësisë së dashurisë tënde për  Kryqëzuarin  thërrret, do  gjesh ngushëllimDhe ky ngushëllim do të  bëjë  ngrihesh dhe  kërkosh një ndriçim   madh.

Kur mendja kalon një kohë  këtë punë atëherë do  prekë zemrën,do  ndritë Drita e Krishtit dhe banesa e shpirtit do  ndriçohet me ndriçim hyjnorsiç thotë Perëndia  gojën e profetit Malakia: “Por për ju  keni frikë nga ai, do  lindë dielli i drejtësisëKjo dritë është njëkohësisht edhe jetë sipas fjalëve  Ungjillit: “ atë ishte jeta dhe jeta ishte drita e njerëzve.

Kur njeriu e shikon  brendësi dritën e përjetëshme mendja e tij pastrohet nga çdo fantazi e kotë dhe tokësore. I zhytur plotësisht  teorinë e dritës  pakrijuar harron  gjitha gjërat shqisore dhe nuk do  shikosh as veten tënde.

Preferon  fshihesh  zemrën e tokësaq sa  mos humbasësh  mirën e vërtetëPerëndinë.

 

Fragment nga libri “Shën Serafimi i Sarov”

Botuar nga “Kosherja Ortodokse “
 

Drita e Krishtit