/ Jeta Liturgjike / “Bëj luftën e mirë “

“Bëj luftën e mirë “

"Bëj luftën e mirë "

 

Merr vendim të patundur e përfundimtar që të luftosh kundër ç’do mëkati

“Gëzim bëhet përpara engjëjve të Perëndisë për një mëkatar që pendohet”

Përpiqu të studios e të mësosh më mirë ligjin e Perëndisë.Mos neglizho të kërkosh nëpërmjet lutjes nga Perëndia fuqi dhe forcë,që të luftosh me sukses kundër mëkatit.Përpiqu të shkosh në Kishë rregullisht,të marrësh pjesë në Falënderimin Hyjnor sepse me Trupin dhe me Gjakun e Zotit ushqehet shpirti.

 

Marrë nga libri:” Banja e shpirtit “

Manastiri i Hershëm i Paraklitit

Oropo-Atikë

 

 

“Bëj luftën e mirë “