/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Mësime shpirtërore!

Mësime shpirtërore!

Mësime shpirtërore!

 

Ata që “prehen “tek bota materiale dhe nuk shqehtësohen për shpirtin e tyre ngjasojnë me zogjtë e marrë që nuk lëvizin kur janë brenda në vezë për ta çarë e për të dalë nga ajo dhe të gëzojnë diellin,fluturimin qiellor në jetën e parajsës por qëndrojnë pa lëvizur dhe ngordhin brenda lëvores.

Shën Paisio i Malit të Shenjtë

 

Për atë sado pak durim që bëjnë besimtarët në këtë jetë sepse i binden Perëndisë,sado e vogël që të jetë përpjekja për shpirtin e tyre,Perëndia do i kurorëzoj me lavdi që nuk e kanë parë as mbretërit e kësaj bote.

Shën Nikolla Velimiroviç

 

Përkthyer nga A.Marini

 

Mësime shpirtërore!