/ Category / Ungjilli i të djelës

Ungjilli i të djelës

  (Matth 17:14-23)   14 Edhe kur erdhën ata tek turma, i erdhi pranë një njeri e i ra në…
    (Math 14:22-34)22 Edhe përnjëherë Jisui i shtrëngoi nxënësit e tij të hyjnë në lundër, edhe të shkojnë përtej…
  (Mt 6:22-33) 22 Kandili i trupit është syri. Në qoftë pra se syri yt është i kthjellët, gjithë trupi yt…
  Marku  16: 1-8 Εdhe si shkoi e shtuna, Maria Magdalena, edhe Maria e Jakovit, edhe Saloma, blenë erëra, që…
  Μateut  21: 1-11, 15-17    Εdhe kur u afruan në Jerusalem, dhe erdhën në Betfagji pranë Malit të Ullinjve,…
  Joani 11:1-45   Edhe ishte një i sëmurë, Llazari nga Betania, nga fshati i Marisë e i Martës, motrës…
  ( Marku 10:32-45) 32 Edhe ishin në udhë duke u ngjitur në Jerusalem; edhe Jisui ishte duke shkuar përpara…
   Lluka 1:38-24 24Edhe pas këtyre ditëve Elisabeta, gruaja e tij, u mbars; edhe e fshihte veten pesë muaj, 25duke…
    ( Marku 9: 17-31)   17 Edhe një prej turmës u përgjigj, e tha: Mësues, prura tek ti…
    ( Marku 8:34-9:1) 34 Edhe si thirri pranë turmën bashkë me nxënësit e tij, u tha atyre: Kush…