/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Shën Joan Gojëarti

Shën Joan Gojëarti

Shën Joan Gojëarti

 

“Them për dikë se më do jo vetëm kur më lavdëron por edhe kur më kontrrollon dhe më korrigjon”.
                              ***
“Mos u kreno për bukuritë e trupit kur të mungon virtyti i shpirtit.”
“Pasuria është e dobishme kur ndihmon të varfërit”.                ***
“Shijimet dhe kënaqësitë mëkatare ashtu si dhe të këqijat e panumërta,lindin prej pasurisë së shumtë.”
                               ***
” I pasur nuk është ai i cili ka shumë,por ai që nuk ka nevoj asgjë”.
                               ***
“Është e nevojshme që të lutemi gjithmonë dhe vazhdimisht,edhe ai që është në dëshpërim por edhe ai që jeton në qetësi”.
                               ***

“Nuk duhet ti urrejmë heretikët por herezinë.Jo njeriun por veprimin e tyre dinak,mendimet e tyre të gabuara.”

                               ***

” Një njeri i vetëm me zjarr Hyjnor në zemër,mund të korrigjoj gjithë qytetin”.

 

Përkthyer nga M. Vasili

 

Shën Joan Gojëarti