/ Category / Ungjilli i të djelës

Ungjilli i të djelës

    Mt.18:23-35  23 Prandaj mbretëria e qiejve ngjau me një njeri mbret, që deshi të bënte llogaritë me shërbëtorët…
  Mt.17:14-23 14 Edhe kur erdhën ata tek turma, i erdhi pranë një njeri e i ra në gjunjë, duke…
    22 Edhe përnjëherë Jisui i shtrëngoi nxënësit e tij të hyjnë në lundër, edhe të shkojnë përtej më…
  (Mattheu 14:14-22) 14 Edhe kur doli Jisui, pa turmë të madhe, edhe iu dhimbs për ta, edhe shëroi të…
    Mt.9:27-35  27 Edhe duke ikur Jisui andej, i shkuan prapa dy të verbër, duke klithur e duke thënë:…
    (Mt 5:14-19) 14 Ju jeni drita e botës. Një qytet që është mbi mal nuk mund të fshihet.…
  Ungjilli sipas Mattheut (Mt.8:28-9:1) 28 Edhe kur erdhi ai në anën e përtejme, në vendin e Gjergjesinëve, i dolën…
  Mattheu 8:5-13 5 Edhe kur hyri ai në Kapernaum, i erdhi pranë një kryeqindës, duke iu lutur atij, e…
    Matth 9:36,10:1-8) 36 Edhe kur pa turmën, u dhembshurua për ta, sepse ishin të drobitur e të shpërndarë…
  Mt.6:22-33 22 Kandili i trupit është syri. Në qoftë pra se syri yt është i kthjellët, gjithë trupi yt…