/ Familja Ortodokse / Pasqyra dhe e Tërëshenjta!

Pasqyra dhe e Tërëshenjta!

Pasqyra dhe e Tërëshenjta!

 

 I thotë vajza nënës:
Nënë,,bashkë me gjërat që do më dërgosh,më dërgo dhe një pasqyrë.
E donte vajza të shihej,të rregullonte fytyrën e të rregullonte flokët.
Nëna i dëgoi një pasqyrë të palosur.Dhe kur vajza e hapi dhe e shpalosi pasqyrën,pa të Tërëshenjtën.Lexoi fjalët e nënës e cila i shkruante:
-Si kjo pasqyrë të rregullohesh bija ime,duke pasur për bazë portretin e Zonjës tonë Hyjlindëse.

 

Përkthyer nga A.Marini

 

Pasqyra dhe e Tërëshenjta!