/ Category / Ungjilli i të djelës

Ungjilli i të djelës

  (Llk.18:35-43) 35Edhe ndodhi që kur ai po afrohej në Jeriko, një i verbër po rrinte pranë udhës duke lypur,…
    (Marku 1:1-8) 1Fillimi i ungjillit të Jisu Krishtit, Birit të Perëndisë, 2 siç është shkruar në profetët: "Ja…
    1 Libri i gjenealogjisë së Jisu Krishtit, të birit të Davidit, të birit të Abraamit. 2 Abrahamit i…
    (Llk.18:18-27) 18Edhe një i parë e pyeti, duke thënë: Mësues i mirë, ç’të bëj që të trashëgoj jetë…
  Llk.10:38-42, 11:27-28 38 Edhe ndodhi që kur ata po shkonin, ai hyri në një fshat; edhe një grua me…
  41Edhe ja tek erdhi një njeri që quhej Jair - dhe ky ishte i pari i sinagogës, - e…
  Llk.16:19-31 19Edhe ishte një njeri i pasur, edhe vishej me purpur e me li të çmueshëm, duke dëfryer përditë…
    Mt.9:27-35  27 Edhe duke ikur Jisui andej, i shkuan prapa dy të verbër, duke klithur e duke thënë:…
  Ungjilli sipas Mattheut (Mt.8:28-9:1) 28 Edhe kur erdhi ai në anën e përtejme, në vendin e Gjergjesinëve, i dolën…
    (Mt 5:14-19) 14 Ju jeni drita e botës. Një qytet që është mbi mal nuk mund të fshihet.…