/ Category / Ungjilli i të djelës

Ungjilli i të djelës

  Ungjilli sipas Mattheut (Mt.8:28-9:1) 28 Edhe kur erdhi ai në anën e përtejme, në vendin e Gjergjesinëve, i dolën…
  Mattheu 8:5-13 5 Edhe kur hyri ai në Kapernaum, i erdhi pranë një kryeqindës, duke iu lutur atij, e…
    Matth 9:36,10:1-8) 36 Edhe kur pa turmën, u dhembshurua për ta, sepse ishin të drobitur e të shpërndarë…
  Mt.6:22-33 22 Kandili i trupit është syri. Në qoftë pra se syri yt është i kthjellët, gjithë trupi yt…
       (Mt 4:18:23)  18 Edhe tek ecte pranë detit të Galilesë, Jisui pa dy vëllezër, Simonin, që thirrej…
  Mattheu 10:32-33, 37-38, 19:27-30  32 Kushdo, pra, që të më pohojë përpara njerëzve, edhe unë do ta pohoj atë…
  Joani 7:37-52,8:12 37Edhe ditën e fundit, ditën e madhe të së kremtes, Jisui qëndroi e thirri, duke thënë: Kush të ketë…
    Joani 17:1-13 Këto foli Jisui; pastaj ngriti sytë e tij në qiell e tha: Atë, erdhi ora, lavdëro…
    Luka 24:36-53 36Edhe ndërsa ata po flisnin këto, vetë Jisui qëndroi në mes tyre, dhe u thotë: Paqe…
  Joani 9:1-38 Edhe duke kaluar andej, pa një njeri të verbër që prej lindjes. 2Edhe nxënësit e tij e…