/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Të lutem në shtëpi apo në Kishë!

Të lutem në shtëpi apo në Kishë!

Të lutem në shtëpi apo në Kishë!

 

Është e pamundur të lutesh në shtëpi ashtu siç lutesh në Kishë.
“Po,mundem të lutem edhe në shtëpi “thotë dikush tjetër.
Tallesh me veten o njeri !
Sigurisht,është e mundur të lutesh edhe në shtëpi.Por është e pamundur të lutesh ashtu siç lutesh në Kishë, ku ndodhen etërit të gjithë së bashku me një zë lutjeje i drejtohen Perëndisë.
Sepse në Kishë ka më tepër përqëndrim shpirtëror,sesa në shtëpi.
Është bashkimi i gjithë të krishterëve,lidhja e dashurisë,uratat e etërve.
Prandaj priftërinjtë drejtojnë lutjen,që të përforcohen me uratat e tyre më të forta uratat e popullit dhe kështu të gjitha bashkë të ngjiten në qiell.

 

Shën Joan Gojarti.
Përkthyer nga M.Vasili

 

Të lutem në shtëpi apo në Kishë!