/ Category / Ungjilli i të djelës

Ungjilli i të djelës

    (Llk.18:18-27) 18Edhe një i parë e pyeti, duke thënë: Mësues i mirë, ç’të bëj që të trashëgoj jetë…
  Llk.10:38-42, 11:27-28 38 Edhe ndodhi që kur ata po shkonin, ai hyri në një fshat; edhe një grua me…
      (Llk.10:25-37) 25Edhe ja tek u ngrit një mësues ligji, duke e ngarë atë, e duke thënë: Mësues,…
  41Edhe ja tek erdhi një njeri që quhej Jair - dhe ky ishte i pari i sinagogës, - e…
  Llk.16:19-31 19Edhe ishte një njeri i pasur, edhe vishej me purpur e me li të çmueshëm, duke dëfryer përditë…
    Mt.9:27-35  27 Edhe duke ikur Jisui andej, i shkuan prapa dy të verbër, duke klithur e duke thënë:…
  Ungjilli sipas Mattheut (Mt.8:28-9:1) 28 Edhe kur erdhi ai në anën e përtejme, në vendin e Gjergjesinëve, i dolën…
    (Mt 5:14-19) 14 Ju jeni drita e botës. Një qytet që është mbi mal nuk mund të fshihet.…
  Mt.6:22-33 22 Kandili i trupit është syri. Në qoftë pra se syri yt është i kthjellët, gjithë trupi yt…
    Matth 9:36,10:1-8) 36 Edhe kur pa turmën, u dhembshurua për ta, sepse ishin të drobitur e të shpërndarë…