/ Ungjilli i të djelës / Ungjilli i të djelës

Ungjilli i të djelës

Ungjilli.

 

Mattheu (4:12-17)

12 Edhe Jisui kur dëgjoi se Joani u dorëzua, iku në Galile. 13 Edhe si la Nazaretin, erdhi e ndenji në Kapernaum që është pranë detit, në kufijtë e Zabulonit edhe të Neftalimit, 14 që të përmbushet ç’është thënë nga profeti Isaia, që thotë: 15 “Dheu Zabulon edhe dheu Neftalim, në udhën e detit përtej Jordanit, Galilea e kombeve, 16 populli që rrinte në errësirë pa dritë të madhe, edhe atyre që rrinin në vend e në hije vdekjeje u lindi dritë”. 17 Që atëherë Jisui filloi të predikojë e të thotë: Pendohuni, sepse u afrua mbretëria e qiejve.
 
 

Kisha Orthodhokse

Autoq efale Shqipërisë

 

Ungjilli