(Mateu 4:18-23) Shenjtorët në lidhje me Krishtin kishin një vendosmëri që i karakterizonte.Nuk u  mjaftuan vetëm me njohjen e…
Vdekja Vazhdim nr 4
12/06/2015
  I barabartë dhe i barasvlefshëm është edhe pendimi, kur mungojnë veprat. Kusari i Kryqëzimit nuk dispononte asgjë në favor…
Tregime nga jeta tjeter
09/06/2015
    At  Makario  egjyptiani, u  tregoi  vartësve  të  tij  këtë  ngjarje:  Një  herë  duke  ecur  në  shkretëtirë, gjeta  kafkën …
  Ja pra kjo mbretëri e Perëndisë  gjëndet brenda nesh dhe na ngroh, na ndriçon dhe e mbush me çdo…
  (Mateu 10:32-33,37-38 19:27-30) Karakteristikë e jetës shpirtërore është fakti që vazhdimisht secili ka një  qëllim.Nuk ndien asnjëherë lodhje.Dembelizmi dhe…
Ju keni dëgjuar se të lashtëve u qe thënë: “Mos shkel kurorën”. Por unë po ju them se kushdo që…
04/06/2015
  1) Vizion  i  habitshëm  i  një  të krishteri   shpresëtar  dhe   mëshirues   Një  njeri  i  martuar  me  fëmijë  dhe…
  Tha Zoti këtë paravoli:     "Dy njerëz hipën në hijerore që të faleshin; njëri ishte farise dhe tjetri doganier.…
Frytet e Frymes
01/06/2015
  Frytet e Frymes Kur vjen Shpirti i Shenjtë dhe e rrethon me plotësinë e energjisë së Tij, atëherë shpirti…
  Me zbritjen e Shpirtit të Shenjtë kremtojmë krijimin e Kishës,kreu i të cilës është Krishti.Dhe nuk mund të jetoj,të…