33 Dëgjoni një tjetër paravoli: Një njeri ishte zot shtëpie, i cili mbolli një vresht dhe e thuri me…
  Shën Mamanti lindi në Paflagoni të Azis së vogël  në vitin 260 pas Krishtit nga prindërit e krishterë Theodhoti…
01/09/2023
  Lotët që derdhim kur bëjmë lutjen do të thonë që Zoti hodhi sytë e Tij mbi ne. Këto lotë…
Shën Evmenio kur mësonte se dikush vdiq,gëzohej,qeshte. Mësonte se lindi dikush,gëzohej. Kur dikush sëmurej,përsëri gëzohej. "Lavdi Zotit" thoshte! Kur dikush…
30/08/2023
  Nuk duhet të luftoni fëmijët tuaj por satananë që lufton fëmijët tuaj. T'i flisni me pak fjalë dhe të…
  Të Enjten e Madhe në Kishë, nëpërmjet shërbesave përjetojmë  ngjarjet e ditës së fundit të jetës të Zotit Jesu Krisht…
  Të Mërkurën e Madhe,dy ditë para kryqëzimit të Zotit tonë Jesu Krisht,kujtojmë veprimin e gruas mëkatare  e cila  e lyeu…
  Të Martën e Madhe kujtojmë paravolinë e Dhjetë Virgjëreshave dhe paravolinë e Talandeve. (Mth.25:1-13) Atëherë mbretëria e qiejve do…
E Hëna e Madhe i kushtohet Josifit të mirë,Birit të Jakovit të cilin vëllezërit e urrenin dhe e shitën si…
17/04/2022
  Java e Madhe është java e pësimeve të Zotit dhe Shpëtimtarit  tonë Jesu Krisht. Java e Madhe fillon që…