Shën Vasili, i njohur si Shën Vasili i madh i Qesarise,ishte At i kishes,episkop i Qesarise,një nga teologet…
  I gjithë viti do të jetë i mirë për ju, jo nëse deheni në fillim të muajit, por nëse…
    Mk.1:1-8 Fillimi i ungjillit të Jisu Krishtit, Birit të Perëndisë, 2 siç është shkruar në profetët: “Ja unë…
    Koha e jetës sonë është një hua që na jep Zoti dhe kredia duhet të kthehet në një…
  Shën Anisia jetoi në vitet e perandorit Dhioklitian,298 pas Krishtit.Origjinën e kishte nga qyteti i Selanikut.Prindërit e saj ishin…
  Magnet që dërgoi mbreti Herod për t'i treguar se ku ndodhej Krishti,nuk u kthyen tek ai por morrën tjetër …
  Kryedhjak Stefani dëshmori i parë i Krishtit,i pari nga shtatë dhjakonët ishte një i ri i ditur, që dallohej…
  (Mt.2:13-23) 13 Edhe pasi ikën ata, ja një engjëll i Zotit tek i duket në ëndërr Josifit, duke thënë:…
Mt.2:1-12 1 Edhe si lindi Jisui në Betlehem të Judesë, në ditët e mbretit Herod, ja, ca magë nga Lindja…
  Gjenealogjia Mt.1:1-25 1 Libri i gjenealogjisë së Jisu Krishtit, të birit të Davidit, të birit të Abrahamit. 2 Abrahamit…