/ Category / Ikonat

Ikonat

   Joani 1: 44-52   44Të nesërmen Jisui deshi të dalë në Galile; edhe gjen Filipin e i thotë: Eja…