/ Predikime-Katekizma- Artikuj / Dy liqenet!

Dy liqenet!

Dy liqenet!

 

Në Palestinë janë dy liqene,liqeni i Galilesë dhe Deti i Vdekur.
Karakteristika e përbashkët e tyre është se pranojnë të dyja ujrat e lumit Jordan.

Liqeni i Galilesë i pranon ujrat dhe i lë të rrjedhin drejt jugut.
Deti i Vdekur i pranon ujrat e lumit Jordan dhe i mban për vete.
Në Galile ekziston jetë brenda liqenit dhe përreth tij.
Në Detin e Vdekur nuk ekziston asnjë shenjë jete.
Deti i Vdekur na tregon në mënyrë simbolike se ç’farë ndodh kur dikush i mban gjërat për vete.
Të pranosh dhe të ofrosh.Ky është sekreti që të kesh një jetë të përmbushur.

 

Kryepiskopi i Shqipërisë Anastasi!
Përkthyer nga M.Vasili

 

Dy liqenet!