Nuk kanë qëndrueshmëri fjalët që shprehin shumë nga ne:-"Nuk mundem,nuk duroj dot më,nuk shtyhet më etj".Duket qartë se janë…
Lumurimet 4 zemërbutësia
01/09/2015
   “Lum ata që janë zemërbutë, sepse ata do ta trashëgojnë tokën '' (Matheu 5:5). Zemërbutësia është një zotërim thelbësor i…
Lumurimet 3 vajtimi i bekuar
31/08/2015
        “Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen” (Matheu 5:4). Ky është lumurimi i dytë…
  Një i krishterë shkoi të këshillohej tek ava (at) Siluani.-Kam një armiku për vdekje at,-i rrëfeu.Të këqijat që më…
27/08/2015
  Sot, 26 gusht 2015, në orën 4 tëmëngjesit, pa zbardhur dita, në mënyrë të fshehtë e tinëzare, për t’iu…
Lumurimet vazhdim 2 Të varfër në shpirt
26/08/2015
  “Lum të varfërit në shpirt, sepse e tyre është Mbretëria e qiejve” (Matheu 5:3). Ky lumurim i parë është…
Lumurimet 1
25/08/2015
  Në shkrimet e Ungjijtë, lumurimet paraqesin mësimet e Jisuit dhe janë mbajtur tradicionalisht të përmbajnë përmbledhjen më të ngjeshur…
  Në Ungjillin e sotshëm  flitet për vizitën e Zotit Krisht në shtëpinë e Llazarit, në fshatin Vithani,afër Jerusalemit.Atje e…
  (Llk.10:38-42,11;27-28) 38Edhe ndodhi që kur ata po shkonin, ai hyri në një fshat; edhe një grua me emrin Marta,…
  Mos jini hakmarrës:mos e shpërbleni të keqen me të keqe tjetër.Eshtë e mjaftueshme e keqa nga i afërmi juaj!Nëse…