/ Category / Predikime-Katekizma- Artikuj

Predikime-Katekizma- Artikuj

    Himni Akathist është një poemë shumë e vecantë  që i drejtohet Zonjës Hyjlindëse me lavdërime,falenderime dhe me lutje.Poema shoqërohet…
  1 Kor.6:12-20 2 Të gjitha më lejohen, por jo të gjitha sjellin dobi; të gjitha më lejohen, por unë…
  Arritja dhe dinakëria më e madhe e djallit është se ai i ka bërë njerëzit të mos kenë nevojë…
  10 Po ti i re prapa mësimin tim, sjelljet, qëllimin, besimin, zemërgjerësinë, dashurinë, durimin, 11 përndjekjet, pësimet, që më…
  Apostulli i të Djelës 2 Kor.6:16-7:1 16 Apo ç’bashkim ka tempulli i Perëndisë me idhujt? Sepse ju jeni tempulli…
  Kjo ngjarje ndodhi dyzet ditë pas lindjes së Krishtit.Sipas ligjit të Moisiut,Virgjëresha Mari  bashkë me Josifin ,shkoi në Tempull në Jerusalem,për…
  1 Tim. 4:9-15 9 E besueshme është fjala dhe e denjë për t’u pranuar. 10 Sepse për këtë edhe…
    4 Kur të shfaqet Krishti, jeta jonë, atëherë edhe ju bashkë me të do të shfaqeni në lavdi.…
  Data 7 Janar,një ditë pas festës së Theofanisë,iu përkushtua  kremtimit të Pararendësit Shën Joan Pagëzorit.Shën Joani ishte djali i priftit Zaharia dhe…
  Dita e 6 Janarit për besimtarët orthodhoksë është jo vetëm e shënuar, por e shenjtë. Është e shenjtë, sepse…