/ Category / Predikime-Katekizma- Artikuj

Predikime-Katekizma- Artikuj

     “Atë i shenjtë, ruaji në emrin tënd ata, që më dhe, që të jenë NJË si ne” (Jn.17:11)…
  (Joani 9:1-38) Krishti u ngjall! Rabbi, cili mëkatoi, ky apo prindërit e tij, që të lindë i verbër? (Jn.…
    (Jn.4:5-42) Në të gjithë Ungjijtë shohim Jesuin që u flet prostitutave dhe grave që kanë shkelur kurorën dhe…
    (Joani 5:1-15) Ungjilli i sotshëm na flet për një njeri që ishte i paralizuar që prej 38 vjetësh.Jisui…
  Një natë,dikush pa në ëndërr sikur ishte duke ecur në breg të detit së bashku me Zotin.Nëpër qiell shfaqeshin…
  (Marku 15:43,16:8) Krishti u Ngjall! "Pse e kërkoni të gjallin midis të vdekurve?Ai nuk është këtu,por është ngjallur.Shkoni shpejt…
    Krishti me shumë të krishterë vepron si me Thomain:Në fillim i pret të shohin,të kuptojnë dhe më pas…
  Çfarë është ajo që e bëri Kishën të shkëlqej kaq shumë?!Çfarë është ajo që ndriçoi mbarë botën?! Çfarë është…
    “Mos kini frikë” (Matth.28:10) Një nga dhuratat kryesore që na fali Zoti i Ngjallur, theksohet në himnin e…
Gjithë gjeneratat, vaje të blatojne, o Krishti im mbi varrin Të Premten e Madhe të krishterët në mbarë botën kujtojnë-përjetojnë pikën kulminante…