/ Category / Predikime-Katekizma- Artikuj

Predikime-Katekizma- Artikuj

  Kol.3:4-11 4 Kur të shfaqet Krishti, jeta jonë, atëherë edhe ju bashkë me të do të shfaqeni në lavdi.…
  Efes.5:8-19 8 Sepse dikur ishit errësirë, po tani jeni dritë në Zotin. Ecni si bij drite, 9 sepse fryti…
  Në 21 Nëntor Kisha jonë kremton hyrjen e Zonjës Hyjlindëse në Tempull. Prindërit e Shën Marisë,Joakimi dhe Ana i…
  Efes. 2:14-22 14 Sepse ai është paqja jonë, ai që i bëri të dyja një, edhe rrëzoi murin ndërmjetës…
    2.Kor.9: 6-11 Edhe këtë e them, se ai që mbjell me kursim, edhe do të korrë me kursim;…
  Sot,në 8 Nëntor Kisha jonë feston mbledhjen,grumbullimin e Kryeëngjëjve Mikail dhe Gabriel,si dhe të gjithë Fuqive Qiellore të Patrup.…
  Gal.6:11-18 11 Shikoni me çfarë shkronjash të mëdha ju shkrova me dorën time. 12 Sa duan të duken të…
    Gal.2:16-20 16 duke ditur se nuk drejtësohet njeriu prej veprash ligji, veçse me anë të besimit të Jisu…
  Asnjëherë mos thuaj "pse po e kaloj këtë". Ose kur shikon një të verbër ose dikë që vuan me…
  Gal.1:11-19 11 Po ju bëj të ditur, vëllezër, se ungjilli që u predikua prej meje nuk është sipas njeriut;…