/ Predikime-Katekizma- Artikuj / Apostulli i të Djelës

Apostulli i të Djelës

 

Apostulli  i të Djelës

 

Gal.2:16-20

16 duke ditur se nuk drejtësohet njeriu prej veprash ligji, veçse me anë të besimit të Jisu Krishtit, edhe ne i besuam Krishtit Jisu, që të drejtësohemi prej besimit të Krishtit, dhe jo prej veprave të ligjit; sepse asnjë mish nuk do të drejtësohet prej veprave të ligjit.
17 Po në qoftë se duke kërkuar të drejtësohemi në Krishtin, u gjetëm edhe ne mëkatarë, atëherë Krishti qenka shërbëtor i mëkatit? Larg qoftë!
18 Sepse nëse ndërtoj përsëri ato që prisha, bëj veten time shkelës.
19 Sepse unë me anë të ligjit vdiqa në ligj, që të rroj në Perëndinë.
20 Bashkë me Krishtin u kryqëzova; edhe s’rroj më unë, po Krishti rron tek unë; edhe ajo që rroj unë tani në mish, rroj në besimin e Birit të Perëndisë, i cili më deshi edhe dha veten e tij për mua.

 

Marrë nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë