/ Category / Predikime-Katekizma- Artikuj

Predikime-Katekizma- Artikuj

  Gjatë shekullit te IX,kishte filluar një përndjekje e ashpër ndaj Ikonave të Shenjta dhe ndaj të krishterëve që i…
  Kjo foto është bërë në vitin 1903 dhe u dha  nga arkiva e manastirit për tu publikuar në vitin…
  Festa e sotshme është një nga festat më të rëndësishme dhe dhespotike të Kishës sonë. Zoti Jesu Krisht morri…
  Qëllimi i Kishës  është  të na kuroj shpirtin.Ta bëj atë nga i sëmurë të shëndetshëm. Kisha kuron shpirtin tonë…
  Të gjithë jemi ndodhur në përkujtimore të një miku apo të afërmi tonë por më të shumtët  prej nesh…
  “Atë i shenjtë, ruaji në emrin tënd ata, që më dhe, që të jenë NJË si ne” (Jn.17:11) Të…
  Shën Isaku na  porosit "mbi të gjitha  të duam heshtjen",sepse ajo është gjuha e jetës stë ardhshme,e përsosmërisë,e mbretërisë së…
  Nuk duhet të luftoni fëmijët por djallin që lufton fëmijët tuaj. Ti thoni pak fjalë dhe të bëni shumë…
  Një vëlla mohoi botën dhe u dha të mirat e tij materiale të varfërve, por mbajti edhe diçka për…
  Të  nderojmë   gjithë shenjtorët e Kishës sonë por   më tepër të nderojmë  Zonjën tonë Hyjlindësen Mari sepse të gjithë shenjtorët…