/ Category / Predikime-Katekizma- Artikuj

Predikime-Katekizma- Artikuj

Fjala Kishë kupton ata që janë thirrur si një popull i veçantë për të kryer një detyrë të caktuar. Kisha…
  Ungjilli i sotshëm flet për peshkatarët në liqenin e Gjenisaret-it,të cilët mohuan veten e tyre dhe ndoqën pas Krishtin.U…
  Gjërat negative,duam apo nuk duam,do ekzistojnë brenda nesh dhe do shfaqen shumë herë,do shpërthejnë me shumë forcë dhe me…
  Dashuria duron,pret,mirëkupton.E vë veten në pozitën e tjetrit,ndërton,shpëton. Dija kur është e vetme,pa dashurinë mundet të të dëmtoj.Prandaj,jo me dije…
  "Kush të dojë të vijë pas meje, le të mohojë veten e tij, edhe le të ngrejë kryqin e…
  "......që të mos humbasë kushdo që t’i besojë atij, po të ketë jetë të përjetshme"!E djela e sotshme mban…
  Në vitet e para të krishtërimit,karakteristikë e jetës së krishterëve ishte martirizimi.Të gjithë donin të martirizoheshin,të sakrifikoheshin për Krishtin.Dhe…
  Paravolia e sotshme,e dasmave mbretërore ka pika të përbashkëta me paravolinë e " bujqve të këqij".Në të dy paravolitë…
  Nuk kanë qëndrueshmëri fjalët që shprehin shumë nga ne:-"Nuk mundem,nuk duroj dot më,nuk shtyhet më etj".Duket qartë se janë…
  Në Ungjillin e sotshëm  flitet për vizitën e Zotit Krisht në shtëpinë e Llazarit, në fshatin Vithani,afër Jerusalemit.Atje e…