/ Category / Predikime-Katekizma- Artikuj

Predikime-Katekizma- Artikuj

  Në Ungjillin e sotshëm dëgjuam takimin dhe bisedën e Mësuesit me të riun e pasur."Mësues i mirë,çfarë të bëj…
  Në një park të madh përgatiteshin për festë.Shumë njerëz dëshironin të hynin por nuk kishin mundësi të blinin biletën.Atëherë…
  Dikur një djalë i ri,i lodhur  nga vështirësitë dhe  problemet që haste,u ul në gjunjë dhe duke u lutur…
  Diela V Llukait Të dashur besimtarë!Ungjilli i shenjtë në tërësinë e tij megjithëse është shkruar përpara dy mijë vitesh,…
   I thashë disa mjekëve që diskutonin për anestizitë që bëjnë për operacionet:"Anestizia e ngasjeve ka pasoja të dëmshme tek…
"A do të dish se kush rënkon vazhdimisht dhe i  vjen keq për veten? Se kush ka gjithnjë grindje dhe…
  "Atë që dëshironi që t'ju bëjnë njerëzit juve,bëjuani ju të tjerëve"Sa të krishterë vallë tregojnë kujdes dhe bazohen te…
    “Kush të dojë të vijë pas meje, le të mohojë veten e tij dhe le të ngrerë kryqin…
  "Kryqi ruajtësi i gjithë botës,Kryqi bukuria e Kishës Kryqi fuqia e mbretërve,Kryqi mbështetja e besimtarëve Kryqi lavdia e ëngjëjve…
  Pasioni i smirës është i përhapur në cdo kohë dhe moshë.Zakonisht zhvillohet që nga moshat më të vogla.....Shën Vasili…