/ Category / Predikime-Katekizma- Artikuj

Predikime-Katekizma- Artikuj

  Të gjithë jemi ndodhur në përkujtimore të një miku apo të afërmi tonë por më të shumtët  prej nesh…
  “Atë i shenjtë, ruaji në emrin tënd ata, që më dhe, që të jenë NJË si ne” (Jn.17:11) Të…
  Shën Isaku na  porosit "mbi të gjitha  të duam heshtjen",sepse ajo është gjuha e jetës stë ardhshme,e përsosmërisë,e mbretërisë së…
  Nuk duhet të luftoni fëmijët por djallin që lufton fëmijët tuaj. Ti thoni pak fjalë dhe të bëni shumë…
  Një vëlla mohoi botën dhe u dha të mirat e tij materiale të varfërve, por mbajti edhe diçka për…
  Të  nderojmë   gjithë shenjtorët e Kishës sonë por   më tepër të nderojmë  Zonjën tonë Hyjlindësen Mari sepse të gjithë shenjtorët…
  Virtytet -8 Që të jesh i bindur në të gjitha gjërat tek Perëndia kërkohet virtyti i durimit. Shën Pavli…
  Virtytet -7 Duke folur për përunjësinë e Krishtit, Shën Pavli thotë se Jisui ishte i bindur tek Perëndia Ati…
  Virtytet -6  Njeriu i ditur që ka njohuri jeton sipas vërtetësisë me anë të një jete krejtësisht të ndershme.…
    Virtytet -5 Virtyti i diturisë ndryshon nga njohja në atë që dituria është kuptuar normalisht si depërtim i…