/ Category / Predikime-Katekizma- Artikuj

Predikime-Katekizma- Artikuj

    Për ne Ortodoksët, Tradita e Shenjtë është burimi i dytë i Zbulesës hyjnore dhe e barazvlefshme me Shkrimin…
  (Mateu 4:18-23) Shenjtorët në lidhje me Krishtin kishin një vendosmëri që i karakterizonte.Nuk u  mjaftuan vetëm me njohjen e…
  (Mateu 10:32-33,37-38 19:27-30) Karakteristikë e jetës shpirtërore është fakti që vazhdimisht secili ka një  qëllim.Nuk ndien asnjëherë lodhje.Dembelizmi dhe…
  Me zbritjen e Shpirtit të Shenjtë kremtojmë krijimin e Kishës,kreu i të cilës është Krishti.Dhe nuk mund të jetoj,të…
  (Joani 17:1-13) Ungjilli i sotshëm përmbam lutjen e Zotit drejtuar Atit te Tij: "Atë erdhi ora,lavdëro Birin tënd, që…
    Tingulli i «lV»"Fluturove në qiellin o Krisht Perëndi dhe Zot , dhe i gëzove dishepujt duke u premtuar…
  MBISHKRIMIN E SHENJTE Kur themi Shkrimi i Shenjtë nënkuptojmë tërësinë e Librave të Shenjta që janë shkruar me ndriçimin…
  Kur dëgjojmë fjalën Protestantë të mos mendojmë se kemi të bejmë me një kishë unike njerëzish, që kanë të…
  Zoti u ngjall vëllezër që të ngjallemi ne. Tani, për sa kohë ndodhemi në këtë botë, ngjallet shpirti i…
    Gjashtë ditë para Pashke Zoti u gjend në shtëpinë e Marthës dhe të Marisë,atje ku kishte ngjallur së…