/ Category / Predikime-Katekizma- Artikuj

Predikime-Katekizma- Artikuj

Lindja e Shpëtimtarit Krisht Predikim gojor i mbajtur nga Mitropoliti At Avgustini në Kishën e Shën Pandelimonit në Follorinë më…
“Lavdi Perëndisë më të lartat dhe mbi dhenë paqe dhe mbi njerëzit mirëdashje” (Lluk.2:14) Po afron, të dashurit e mij,…
                                       …
“Drita e Krishtit u ndrit të gjithëve” (Nga Mesha e Dhuratave të Parashenjtëruara)  Mesha e Dhuratave të Parashenjtëruara, të dashurit…
Kapitulli u shkëput nga libri “Ndërmjetim i Nxehtë ”. Përkthimi u krye me lejën dhe bekimin e autorit, Gjerondit +Arqimandrit…
Të dashur vëllezërit e mij, himnet e Paraklisit ngushëllojnë dhe prehin shpirtin tonë.  Jemi mbledhur përsëri sonte të shprehim dashurinë…
Kapitulli u shkëput nga libri “Ndërmjetim i Nxehtë-Πρεσβεία Θερμή”. Përkthimi u krye me lejën dhe bekimin e autorit, Gjerondit +Arqimandrit…
Kapitulli u shkëput nga libri “Ndërmjetim i Nxehtë-Πρεσβεία Θερμή”. Përkthimi u krye me lejën dhe bekimin e autorit, Gjerondit +Arqimandrit Joakim…
  (Matth.19:13-15; Mark 10:13-16; Luka 18:15-17)  “Lerini fëmijët dhe mos i ndaloni të vijnë tek unë” (Matth.19:14) Një nga skenat…
 Mësimi Nr.1  Mishërimi i Fjalës Perëndi  Perëndia dhe Zoti ynë Jisu Krisht, të dashur vëllezër, Dhespoti dhe Kryetari ynë i…