/ Category / Predikime-Katekizma- Artikuj

Predikime-Katekizma- Artikuj

  Përveç ikonave, protestantët dhe dëshmimtaret e Jahovait  pozicionohen edhe kundër kryqit të çmuar. Thonë se tjetër gjë është kryqi…
  Na akuzojnë protestantët se u kushtojmë adhurim të madh ikonave të Shenjta dhe lipsaneve të Shenjta.I informojmë se nuk…
    ​Ik, Perëndi! Titull i çuditshëm – fjalë vetëshkatërruese; fjalë e thjeshtë, por edhe e ashpër dhe, fatkeqësisht, tepër…
  Fraza e fundit e Apostull Pavlit na jep rastin të bisedojmë për një të vërtetë tjetër dhe pasojë të…
    Shkrimi i Shenjtë nuk shkruan gjëkundi për të Djelën si ditë pushimi, por vetëm për pushimin e së…
    Për ne Ortodoksët, Tradita e Shenjtë është burimi i dytë i Zbulesës hyjnore dhe e barazvlefshme me Shkrimin…
  (Mateu 4:18-23) Shenjtorët në lidhje me Krishtin kishin një vendosmëri që i karakterizonte.Nuk u  mjaftuan vetëm me njohjen e…
  (Mateu 10:32-33,37-38 19:27-30) Karakteristikë e jetës shpirtërore është fakti që vazhdimisht secili ka një  qëllim.Nuk ndien asnjëherë lodhje.Dembelizmi dhe…
  Me zbritjen e Shpirtit të Shenjtë kremtojmë krijimin e Kishës,kreu i të cilës është Krishti.Dhe nuk mund të jetoj,të…
  (Joani 17:1-13) Ungjilli i sotshëm përmbam lutjen e Zotit drejtuar Atit te Tij: "Atë erdhi ora,lavdëro Birin tënd, që…