/ Predikime-Katekizma- Artikuj / Mesazhe shpirtërore

Mesazhe shpirtërore

Mesazhe shpirtërore 

Nuk kanë qëndrueshmëri fjalët që shprehin shumë nga ne:-“Nuk mundem,nuk duroj dot më,nuk shtyhet më etj”.Duket qartë se janë fjalë të njerëzve me karakter të dobët.Nuk janë fjalë të një personi që beson te Krishti dhe ka ndër mend të vërtetat:të gjitha i përcakton dhe i rregullon Zoti,dhe Ai di c’farë do lejoj të ndodh te cdo kush nga ne dhe c’farë do mbaj secili mbi supe.Ata që shprehen me këto fjalë:”nuk mundem,nuk duroj dot më”,nuk marrin parasysh të vërtetat dhe gabojnë.I gjykojnë dhe i shohin me mënyrën e vetë dhe jo sipas dashurisë së Perëndisë.
Kur e neglizhon vazhdimisht hirin e Perëndisë,zemrat bëhen më të ashpra.
 
 
 
At Simeon Kragiopulos Manastiri “Lindja e Hyjlindëses “
 
 
 

Mesazhe shpirtërore